SOZAP s.r.o., Opava

EU

Název projektu: Úspory energie ve společnosti SOZAP OPAVA

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Výzva IV programu podpory ÚSPORY ENERGIE


Hlavním cílem realizace je snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. V rámci realizace projektu bude nakoupen nový CNC soustruh a CNC fréza jako náhrada za původní zastaralou technologii. Tato úsporná energetická opatření jsou realizována s důrazem na ekologické a energetické účinky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.